Search

Πώς να Γίνω Ασφαλιστής: Ολοκληρωμένος Οδηγός

πώς να γίνω ασφαλιστής

Σε αυτό το άρθρο

Το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες και απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις. Αν έχετε αποφασίσει ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θέλετε να ακολουθήσετε, αυτός ο οδηγός θα σας δώσει σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες για να το επιτύχετε.

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή από την Τράπεζα της Ελλάδος

Το πρώτο βήμα για να γίνετε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι να περάσετε τις εξετάσεις που διεξάγονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτές οι εξετάσεις διεξάγονται περιοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία των επόμενων εξετάσεων.

Πώς να λάβετε μέρος στις εξετάσεις

 1. Αναζητήστε στις ανακοινώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, την ανακοίνωση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων που σας ενδιαφέρουν. Εκεί θα βρείτε το σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αίτηση. Συμπληρώστε την αίτηση προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που συμπληρώσατε συμφωνούν ακριβώς με αυτά που αναγράφονται στην ταυτότητά σας. Μόλις υποβληθεί η αίτηση με επιτυχία, θα λάβετε ένα μοναδικό αριθμό που λέγεται ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΚΑΥ). Κρατήστε αυτό τον αριθμό γιατί θα χρειαστεί στο επόμενο βήμα αλλά και κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 2. Πληρώστε το παράβολο των 80 ευρώ. Αυτό μπορεί να γίνει με κατάθεση, είτε σε κατάστημα της τράπεζας της Ελλάδος, είτε με έμβασμα από το e-banking σας. Αν επιλέξετε την κατάθεση μέσω e-banking, καταθέστε το ποσό στον λογαριασμό GR1001000000000007598010102, BIC: BNGRGRAA και δικαιούχο την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην αιτιολογία θα πρέπει να γράψετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΚΑΥ) που λάβατε κατά την υποβολή της αίτησης, το επώνυμο και το όνομά σας. Όταν προσέλθετε στο χώρο των εξετάσεων, να έχετε ένα αντίγραφο του καταθετηρίου μαζί σας,

Προσέξτε να συμπληρώσετε την αίτηση και να καταβάλετε το τέλος εξετάσεων εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Ύλη Εξετάσεων

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με την ασφαλιστική βιομηχανία και είναι διαθέσιμη από την Τράπεζα της Ελλάδος και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Λίγες ημέρες πριν της εξετάσεις, θα αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της Τράπεζα της Ελλάδος ο κατάλογος των υποψηφίων. Εκεί, κάνοντας αναζήτηση με τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΚΑΥ), θα δείτε ποια μέρα και ώρα θα δώσετε εξετάσεις. Προσέλθετε τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα και να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στη γραμματεία.

Για την εγγραφή χρειάζεστε

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό που φέρει φωτογραφία του υποψηφίου σφραγισμένη από αρμόδια Αρχή
 2. Αντίγραφο της υποβληθείσας Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις, που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, με εκτυπωμένο τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 3. Παραστατικό της τράπεζας όπου κατατέθηκε το τέλος εξετάσεων
εξετασεις-ασφαλιστή

Οι εξετάσεις διαρκούν 90 λεπτά και απαγορεύεται η έξοδος από την αίθουσα πριν την παρέλευση του πρώτου ημίωρου. Οι ερωτήσεις είναι σε μορφή πολλαπλής επιλογής, ακριβώς όπως ήταν και στην ύλη. Μαζί με τις ερωτήσεις, θα σας χορηγηθεί και το Απαντητικό Φύλο. Υπόδειγμα μπορείτε να δείτε εδώ. Το Φύλλο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί μόνο με στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Φροντίστε να έχετε μαζί σας τουλάχιστον δύο, για να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Η χρήση διορθωτικού δεν επιτρέπεται καθώς η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται αυτόματα και το διορθωτικό εμποδίζει αυτή τη διαδικασία. Το Φυλλάδιο Θεμάτων περιλαμβάνει 60 ερωτήσεις και για να είναι επιτυχής η εξέταση θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον το 90%, δηλαδή 54 ερωτήσεις.

quick tip

Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες πραγματοποιούν σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε πότε πραγματοποιούνται τα σεμινάρια και να σας δηλώσουμε συμμέτοχη.

Μετά το τέλος των εξετάσεων

Μερικές μέρες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, θα αναρτηθεί ο πίνακας των επιτυχόντων στις ανακοινώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΚΑΥ) για να δείτε τα αποτελέσματά σας.

Οι εξετάσεις απαιτούν σοβαρή μελέτη και προετοιμασία. Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε τη μελέτη αρκετό καιρό πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων, για να είστε βέβαιοι ότι έχετε κατανοήσει πλήρως όλα τα θέματα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, θα λάβετε μια βεβαίωση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, έχετε το δικαίωμα να τις επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί.

Συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Μια από τις υποχρεώσεις του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι να διατηρεί συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Το συμβόλαιο αυτό είναι ετήσιας διάρκειας και έχετε το δικαίωμα να το διατηρείτε σε όποια εταιρία επιθυμείτε. Για την έκδοση του συμβολαίου συνήθως απαιτείται μια απλή συμπλήρωση αίτησης. Τα ελάχιστα όρια των κεφαλαίων ορίζονται από το επαγγελματικό επιμελητήριο. Το κόστος του συμβολαίου εξαρτάται από την πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών του επόμενου έτους.

αστική ευθύνη ασφαλιστή

Έναρξη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ

Στη συνέχεια γίνεται η έναρξη στην εφορία με τον αντίστοιχο ΚΑΔ. Ακόμα, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή ή έναρξη στον ΕΦΚΑ. Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε το λογιστή σας για αυτές τις διαδικασίας

Εγγραφή στο επιμελητήριο

Τέλος, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο επιμελητήριο της περιοχής σας ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Αφήστε αυτό το βήμα τελευταίο, καθώς απαιτεί δικαιολογητικά από όλα τα προηγούμενα για να ολοκληρωθεί.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αποδεικτικό σπουδών (Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής)
 3. Αίτηση που χορηγείται από το εκάστοτε επιμελητήριο
 4.  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986(Α’ 75) στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική  ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
 5. Συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης
 6. Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα

Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του επιμελητηρίου σας για να επιβεβαιώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να κατεβάσετε την αίτηση και τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Συνεργασία με ασφαλιστική εταιρία ή και με ασφαλιστικό πρακτορείο

Μόλις ολοκληρώσετε και αυτές τις διαδικασίες, μπορείτε να εργαστείτε ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Το μόνο που μένει είναι να συνεργαστείτε με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες για να ξεκινήσετε να εργάζεστε. Σας περιμένει μια πρόκληση γεμάτη ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Αξίζει όμως τον κόπο, καθώς το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι πλούσιο σε δυνατότητες και προοπτικές.

Εάν ενδιαφέρεστε για συνεργασία με ασφαλιστικό πρακτορείο στην Alfa Point θα χαρούμε να έρθετε στην ομάδα μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για μια πιθανή συνεργασία.

Πώς να γίνω ασφαλιστής – Συχνές ερωτήσεις

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο;

Η διαδικασία είναι η ίδια, απλώς την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα, θα πρέπει να την έχει ο εκπρόσωπος που αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρίας.

Πόσο θα κοστίσει να ξεκινήσω ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής

Αρχικά, θα χρειαστεί να καταβάλετε ένα παράβολο ύψους 80 ευρώ για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επιπλέον, το κόστος του συμβολαίου αστικής ευθύνης θα εξαρτηθεί από την πρόβλεψη για τις εργασίες του επόμενου έτους. Τέλος, θα πληρώσετε ένα μικρό ποσό για τη συνδρομή σας στο επιμελητήριό της περιοχής σας. Το ποσό της συνδρομής διαφέρει σε κάθε επιμελητήριο.

Ποιον βαθμό εκπαίδευσης πρέπει να έχω για να γίνω ασφαλιστής;

Για να γίνετε ασφαλιστής χρειάζεστε τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

Πώς να γίνω ασφαλιστής – Συμπέρασμα

Το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και προσωπική αφοσίωση. Με τη σωστή προετοιμασία, μελέτη και αφοσίωση, όμως, μπορείτε να έχετε μια επιτυχημένη καριέρα σε αυτόν τον τομέα. Ελπίζουμε αυτός ο οδηγός να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας. Η διαδικασία μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά με την κατάλληλη προετοιμασία και την απαραίτητη υπομονή, ο δρόμος προς την επιτυχία είναι ανοιχτός.

Εντούτοις, κατανοούμε ότι οι απορίες και οι αβεβαιότητες μπορεί να παραμένουν. Αν αισθάνεστε ότι χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια ή καθοδήγηση σε αυτήν τη διαδικασία, είμαστε εδώ για εσάς. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία που μπορεί να χρειάζεστε. Η επιτυχία σας είναι και η δική μας επιτυχία, και είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας βοηθήσουμε να φτάσετε εκεί.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Scroll to Top

Επικοινώνησε μαζί μας

Ψάχνεις την καλύτερη ασφαλιστική λύση; Άστο πάνω μας! Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!