Search

Τροχαίο Ατύχημα – Τι κάνω σε περίπτωση ατυχήματος

Οδηγός Διαδικασίας Αποζημιώσεων Ασφάλισης Αυτοκινήτου

τροχαίο ατύχημα

Σε αυτό το άρθρο

Σε αυτόν τον οδηγό διαδικασίας αποζημιώσεων ασφάλισης αυτοκινήτου, θα εξετάσουμε τη διαδρομή, βήμα προς βήμα από το τροχαίο ατύχημα μέχρι την αποζημίωση. Από την πρώτη επαφή με την ασφαλιστική εταιρεία μέχρι την τελική αποζημίωση, θα καλύψουμε όλες τις βασικές πτυχές της διαδικασίας.

Τι να κάνετε αμέσως μετά από το τροχαίο ατύχημα

Μόλις βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός στους εμπλεκόμενους, καλείτε την τροχαία για να καταγράψει το περιστατικό. Αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο βήμα της διαδικασίας, προτείνουμε να μην το παραλείψετε. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την υπαιτιότητα ή τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, η έκθεση της τροχαίας θα βοηθήσει στη διαλεύκανση. Πρόκειται για ένα αμερόληπτο στοιχείο που θα βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

Στη συνέχεια επικοινωνείτε με τη φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής σας εταιρίας. Σύντομα θα έρθει εκπρόσωπος της εταιρίας στον τόπο του τροχαίου ατυχήματος για να λάβει τη δήλωσή σας και να βγάλει φωτογραφίες. Βεβαιωθείτε ότι και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι έχουν ενημερώσει τις ασφαλιστικές τους εταιρίες για το συμβάν.

Σε περίπτωση Σωματικής Βλάβης: Εάν υπάρχει τραυματισμός από το τροχαίο ατύχημα, καλέστε ασθενοφόρο και ενημερώστε απαραίτητα την τροχαία για να καταγράψει το συμβάν.

Η διαδικασία αξιολόγησης της ζημιάς

Εάν οι ασφαλιστικές εταιρίες των εμπλεκόμενων συμμετέχουν στον φιλικό διακανονισμό, τότε η κάθε εταιρία αναλαμβάνει την αποζημίωση του πελάτη της. Σε περίπτωση που κάποια εταιρία δε συμμετέχει, τότε ο αναίτιος οδηγός θα αποζημιωθεί απευθείας από την εταιρία του υπαίτιου.

Μόλις καταγραφεί το τροχαίο ατύχημα, θα ανοίξει φάκελος στην ασφαλιστική εταιρία. Ο διακανονιστής που έχει αναλάβει το φάκελο θα αναθέσει σε έναν πραγματογνώμονα να ελέγξει το όχημα. Ο πραγματογνώμονας της ασφαλιστικής εταιρείας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να κλείσετε ραντεβού ώστε να εκτιμήσει τη ζημιά. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο συνεργείο είτε σε άλλο σημείο που συμφωνείτε, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Συνήθως προτιμάται το συνεργείο, καθώς ο τεχνίτης θα μπορέσει να δώσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα στον πραγματογνώμονα σχετικά με το κόστος των ανταλλακτικών και της εργασίας του. Στη συνέχεια ο πραγματογνώμονας θα αποστείλει την έκθεση του στον διακανονιστή.

Σε περίπτωση που η ζημιά είναι μικρή, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει και εκτός συνεργείου. Επιπλέον, κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες αποζημιώνουν ζημιές μικρότερες των 300 ευρώ χωρίς παραστατικά, αρκεί ο πραγματογνώμονας να επιβεβαιώσει ότι η ζημιά είναι μικρότερη από αυτό το ποσό.

Σε περίπτωση Σωματικής Βλάβης: Η ασφαλιστική εταιρία θα αναθέσει σε έναν ιατρό να εξετάσει τον τραυματισμένο. Πιθανώς να ζητήσουν αποτελέσματα εξετάσεων που έγιναν αμέσως μετά το ατύχημα προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Η διεκπεραίωση της ζημιάς

Μόλις η εταιρία του υπαίτιου οδηγού κάνει αποδοχή υπαιτιότητας, ο διακανονιστής θα δώσει εντολή αποζημίωσης. Θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε κάποια δικαιολογητικά, όπως τιμολόγια επισκευής, ΙΒΑΝ και ταυτότητα και σύντομα θα λάβετε τα χρήματα.

Σε περίπτωση που ο οδηγός του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος δεν αποδέχεται υπαιτιότητα, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Αρχικά θα επικοινωνήσουν οι διακανονιστές των δύο εταιριών για να συζητήσουν για τη ζημιά. Μόλις έχουν καλύτερη εικόνα των συνθηκών, θα επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους για να προτείνουν κάποια λύση ή να προτείνουν συνυπαιτιότητα αν αυτό προκύπτει από τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να δεχτεί ή να αρνηθεί μια τέτοια πρόταση. Σε περίπτωση που ούτε σε αυτό το στάδιο ξεδιαλύνει η υπαιτιότητα, τότε η υπόθεση θα λάβει τη νομική οδό. Εφόσον έχετε την κάλυψη της νομικής προστασίας στο συμβόλαιό σας, ένας δικηγόρος θα αναλάβει την υπόθεση. Ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου σας, κάποιες εταιρίες σας αναθέτουν δικό τους δικηγόρο ενώ σε άλλες μπορείτε να επιλέξετε κάποιον εσείς. Αν δεν έχετε αυτή την κάλυψη, τότε αναλαμβάνετε εσείς τα έξοδα της υπεράσπισής σας.

τροχαίο ατύχημα

Σημαντικό να σημειωθεί ότι για να ενεργοποιηθεί η νομική προστασία, απαιτείται πιθανότητα επιτυχίας στη διαδικασία. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που έχετε περάσει πινακίδα STOP και προκαλέσατε τροχαίο ατύχημα, ακόμα και αν δηλώνετε ότι δεν ευθύνεστε η εταιρία πιθανώς να μην ενεργοποιήσει τη νομική προστασία.

Σε περίπτωση σωματικής βλάβης: Θα χρειαστεί να υποβάλετε τα αναγκαία έγγραφα που αφορούν τις δαπάνες που καταβάλατε λόγω του τραυματισμού που προκλήθηκε από το τροχαίο ατύχημα. Αν, λόγω αυτού του τραυματισμού, απουσιάσατε από την εργασία σας, έχετε το δικαίωμα να αποζημιωθείτε για τα χαμένα εισοδήματά σας. Ανάλογα με την περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρία ενδέχεται να απαιτήσει διάφορα έγγραφα, όπως τη μισθοδοσία, το εκκαθαριστικό σας, ή άλλα ανάλογα έγγραφα που να πιστοποιούν το εισόδημά σας και να επιβεβαιώνουν το ποσό που διεκδικείτε.

Η διαδικασία αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα

Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή του αυτοκινήτου, ο πελάτης πληρώνει το συνεργείο και στέλνει στην εταιρεία τις πρωτότυπες αποδείξεις, τις οποίες η εταιρεία πληρώνει στο ακέραιο στον πελάτη. Σε περίπτωση που το συνεργείο συνεργάζεται με την ασφαλιστική εταιρεία, τότε ο πελάτης δεν πληρώνει από την τσέπη του, αλλά εκχωρεί το δικαίωμα της είσπραξης της αποζημίωσης απευθείας στο συνεργείο.

Τι πρέπει να προσέξετε

Θα πρέπει να φροντίσετε να κάνετε τη δήλωση του τροχαίου ατυχήματος στην εταιρία όσο το δυνατόν συντομότερα. Ιδανικά, καλέστε τη φροντίδα ατυχήματος αμέσως μετά το συμβάν, ώστε να έχει η εταιρία, εικόνα από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που συνήθως είναι 8 ημέρες από το περιστατικό.

Τι να περιμένετε από τη διαδικασία αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα

Η διαδρομή της διαδικασίας αποζημιώσεων ασφάλισης αυτοκινήτου μπορεί να είναι περίπλοκη, αλλά με τη σωστή ενημέρωση, μπορείτε να την κάνετε πιο ομαλή. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από λίγες μέρες μέχρι αρκετές εβδομάδες. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα της ζημιάς και την ασφαλιστική εταιρεία.

Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας ως ασφαλισμένος. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να επιλέξετε το συνεργείο σας, το δικαίωμα να λάβετε πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές σας (με βάση τους όρους του συμβολαίου σας) και το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία.

Τροχαίο ατύχημα στο εξωτερικό

Για να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη και εκτός Ελλάδος, χρειάζεται η έκδοση πράσινης κάρτας πριν από το ταξίδι. Η πράσινη κάρτα επεκτείνει τις καλύψεις της αστικής ευθύνης και κατά περίπτωση και επιπλέον καλύψεων, και εκτός Ελλάδος. Μετά από τροχαίο ατύχημα στο εξωτερικό, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, δηλαδή ενημερώνετε την τροχαία και τη φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας. Επιπλέον από τα συνήθη δικαιολογητικά (δίπλωμα και άδεια), θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε και ενεργή πράσινη κάρτα.

Σε περίπτωση που το τροχαίο ατύχημα έγινε με δική σας υπαιτιότητα, το γραφείο διεθνούς ασφάλισης της εκάστοτε χώρας θα έρθει σε επαφή με την ασφαλιστική σας εταιρία ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι δήλωση αποδοχής υπαιτιότητας στην ασφαλιστική σας εταιρία.

Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, απευθύνεστε στο Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου. Τους παρέχετε τα στοιχεία του τροχαίου ατυχήματος και σας ενημερώνει ποια εταιρία εκπροσωπεί στην Ελλάδα την εταιρία του υπαίτιου οχήματος. Στη συνέχεια απευθύνεστε σε αυτή την εταιρία για την αποζημίωσή σας.

Τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα με αυτοκίνητο άλλης χώρας

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες, η διαδικασία αναγγελίας της ζημιάς παραμένει η ίδια. Καλείτε την τροχαία για να καταγράψει το περιστατικό και τη φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας για να κάνετε δήλωση ατυχήματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο της πράσινης κάρτας του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου καθώς ο αριθμός πράσινης κάρτας είναι απαραίτητος για τη διαδικασία της αποζημίωσης.

Εάν το ατύχημα έγινε με δική σας υπαιτιότητα, δε χρειάζεται να κάνετε κάτι περισσότερο. Η ασφαλιστική σας εταιρία θα αναλάβει να αποζημιώσει το άλλο όχημα.

Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε εσείς για το τροχαίο ατύχημα, θα απευθυνθείτε στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για την αποζημίωσή σας. Θα σας ζητήσουν τον αριθμό πράσινης κάρτας του υπαίτιου οχήματος. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική του εταιρία και θα αναθέσουν σε κάποια ελληνική εταιρία τη διεκπεραίωση της αποζημίωσης η οποία θα αναλάβει τις υπόλοιπες διαδικασίες.

Περιπτώσεις επανείσπραξης της αποζημίωσης

Η επανείσπραξη της αποζημίωσης, συμβαίνει όταν ο υπαίτιος οδηγός έχει παραβιάσει τους όρους του συμβολαίου του. Σε αυτή την περίπτωση η ασφαλιστική εταιρία θα αποζημιώσει για τη ζημιά που έχει προκληθεί και στη συνέχεια θα ζητήσει τα χρήματα που κατέβαλε από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που προκάλεσε το ατύχημα. Ενδεικτικά κάποιες περιπτώσει όπου μπορεί να συναντήσουμε επανείσπραξη είναι οι ακόλουθες:

  • Εάν ο οδηγός δεν έχει ενεργή άδεια οδήγησης
  • Εάν ο οδηγός είναι υπό την επήρρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών
  • Εάν το ατύχημα προκλήθηκε κατά τη συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες
  • Εάν το ατύχημα προκλήθηκε με δόλο

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς αποζημιώνομαι αν το όχημα ανήκει σε νομικό πρόσωπο;

Στην περίπτωση που το όχημα ανήκει σε νομικό πρόσωπο και είναι επαγγελματικής χρήσης, η αποζημίωση θα συμπεριλαμβάνει το κόστος των ανταλλακτικών και της επισκευής, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Τι γίνεται αν το όχημα δεν μπορεί να κινηθεί μετά το τροχαίο ατύχημα;

Εάν το συμβόλαιό σας περιλαμβάνει και οδική βοήθεια, θα έρθει γερανός που θα μεταφέρει το όχημα στο συνεργείο σας. Ακόμα και αν δεν έχετε οδική βοήθεια, πολλές ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν τη μεταφορά οχήματος κατόπιν τροχαίου ατυχήματος. Διαβάστε τους όρους του συμβολαίου σας για να δείτε τι ισχύει στη δική σας περίπτωση.

Τι είναι η εκχώρηση;

Η εκχώρηση είναι η διαδικασία όπου ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα της αποζημίωσης σε κάποιον τρίτο. Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να εκχωρήσει αυτό το δικαίωμα στο συνεργείο, έτσι ώστε αυτό να λάβει απευθείας τα χρήματα από την ασφαλιστική εταιρεία, αντί να πληρώσει προκαταβολικά ο ίδιος και στη συνέχεια να επιστραφούν από την εταιρεία.

Συμπέρασμα

Τα βήματα της διαδικασίας αποζημιώσεων ασφάλισης αυτοκινήτου μπορεί να φαίνονται περίπλοκα, αλλά με τη σωστή κατανόηση και προετοιμασία, μπορείτε να τα διαχειριστείτε με επιτυχία. Στην Alfa Point, είμαστε πάντα διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με την αποζημίωση ασφάλειας αυτοκινήτου. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για να συζητήσουμε την περίπτωσή σας.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Scroll to Top

Επικοινώνησε μαζί μας

Ψάχνεις την καλύτερη ασφαλιστική λύση; Άστο πάνω μας! Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!