Search

Ασφάλεια κατοικίας για σεισμό

Ασφάλεια κατοικίας για σεισμό

Σε αυτό το άρθρο

Η ασφάλιση κατοικίας αποτελεί ζωτικό κομμάτι της ολοκληρωμένης προστασίας της περιουσίας ενός ατόμου. Πρόκειται για έναν τρόπο να προστατευτούμε από απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορούν να πλήξουν το σπίτι μας, όπως πυρκαγιές, κλοπές, φυσικές καταστροφές και άλλα αναπάντεχα περιστατικά. Ζώντας σε μια χώρα που είναι επιρρεπής σε σεισμούς, η κάλυψη του σεισμού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, ενώ πολλές ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν τις φυσικές καταστροφές, η κάλυψη για σεισμό είναι μια ξεχωριστή κάλυψη.

Ασφάλεια κατοικίας για σεισμό – Τι καλύπτεται

Η κάλυψη για σεισμό περιλαμβάνει την αποζημίωση για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προέρχονται άμεσα από σεισμό, ηφαιστειακής έκρηξης ή παλιρροϊκά κύματα που προκύπτουν ως επακόλουθα σεισμού. Αυτό περιλαμβάνει επίσης ζημιές που προκύπτουν από φωτιά ή άλλους ασφαλιστικούς κινδύνους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα σεισμού. Επιπλέον, η κάλυψη αυτή εκτείνεται σε περιστάσεις καθίζησης, ανύψωσης ή κατολίσθησης εδάφους, βράχων ή χώματος, που προκύπτουν ως άμεση και αποκλειστική συνέπεια σεισμού.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς η ασφαλιστική εταιρεία δε θα αποζημιώσει ζημιές που προέρχονται από προγενέστερες καταπονήσεις ή κατασκευαστικά ελαττώματα που ήταν γνωστά στον ιδιοκτήτη κατά την υπογραφή της ασφάλισης. Επιπλέον, η μη τήρηση του αντισεισμικού κανονισμού κατά τη στιγμή της έκδοσης της άδειας ανέγερσης μπορεί επίσης να αποτελέσει αιτία απαλλαγής από αποζημίωση. Συνολικά, οι προαναφερθείσες παραμέτροι συνδράμουν στον καθορισμό του τι καλύπτει και τι εξαιρείται από την κάλυψη της ασφαλιστικής πολιτικής για σεισμούς.

Επικοινώνησε μαζί μας και θα σε βοηθήσουμε να βρεις την κατάλληλη ασφάλεια για τη Κατοικία σου

Ποια σπίτια μπορούν να ασφαλιστούν

Οι ασφαλιστικές εταιρείες συνήθως παρέχουν κάλυψη σεισμού για κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια και έχουν ανεγερθεί μετά το 1960. Αυτό συνήθως οφείλεται στο γεγονός ότι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά από αυτήν τη χρονική στιγμή συνήθως υπόκεινται σε πιο αυστηρά οικοδομικά πρότυπα και κανονισμούς που αντισταθμίζουν τους κινδύνους από σεισμούς.

Πως διαμορφώνεται το κόστος της ασφάλειας κατοικίας για σεισμό

Το κόστος της ασφάλισης κατοικίας για σεισμό διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες που συνδέονται με την ασφαλιστική κάλυψη. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι το κεφάλαιο, δηλαδή η αξία της κάλυψης που επιλέγεται από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας. Η εκτίμηση του κεφαλαίου πρέπει να είναι αρκετά ακριβής για να αποφευχθεί η περίπτωση της υπασφάλισης ή της υπερασφάλισης.

Επιπλέον, η απαλλαγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του κόστους ασφάλισης. Η απαλλαγή είναι το ποσό που οι ιδιοκτήτες κατοικιών πρέπει να καλύψουν από δικούς τους πόρους, πριν ξεκινήσει η ασφαλιστική εταιρεία να καλύψει οποιεσδήποτε ζημιές. Στην κάλυψη του σεισμού η απαλλαγή προκύπτει ως ποσοστό του κεφαλαίου και όχι ως ποσοστό επί της ζημιάς όπως συναντάμε σε άλλες καλύψεις. Για παράδειγμα, σε συμβόλαιο με απαλλαγή σεισμού 2% και κεφάλαιο 100.000€, η απαλλαγή που θα καταβάλλει ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση ζημιά από σεισμό θα είναι 2.000€ ανεξάρτητα από το ύψος της ζημιάς. Η ύπαρξη υψηλής απαλλαγής μπορεί να μειώσει το κόστος της ασφάλισης, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξήσει την οικονομική ευθύνη των ιδιοκτητών σε περίπτωση ζημιάς.

Τέλος, η τοποθεσία της κατοικίας αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το κόστος της ασφάλισης. Κάποιες γεωγραφικές περιοχές ενδέχεται να έχουν υψηλότερο κίνδυνο σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών, κάτι που μπορεί να αντικατοπτριστεί σε υψηλότερα ασφάλιστρα. Επομένως, η γεωγραφική τοποθεσία της κατοικίας αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του κόστους ασφάλισης κατοικίας για σεισμό.

Ασφάλεια κατοικίας για σεισμό – Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να ασφαλίσω κτίριο που χτίστηκε πριν το 1960;

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες θα αναλάβουν να ασφαλίσουν κτίριο που χτίστηκε πριν το 1960 για καλύψεις όπως φωτιά, φυσικά φαινόμενα και άλλα, όχι όμως για την κάλυψη του σεισμού.

Μπορώ να ασφαλίσω αυθαίρετη κατασκευή, η οποία όμως έχει νομιμοποιηθεί;

Εξαρτάται από την περίπτωση. Αν πρόκειται για ολόκληρο κτίριο το οποίο χτίστηκε χωρίς οικοδομική άδεια, ακόμα και αν έχει νομιμοποιηθεί στη συνέχεια, το πιο πιθανό είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες να μην αναλάβουν την ασφάλισή του. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ποιότητα της κατασκευής και η τήρηση αντισεισμικών πρακτικών. Αν πρόκειται για πιο μικρές μεταποιήσεις, π.χ. το κλείσιμο ενός μπαλκονιού, είναι πιθανό να μπορεί να συμπεριληφθεί στην ασφάλιση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρία η αυθαίρετη κατασκευή και να αξιολογηθεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Συμπέρασμα

Συνοψίζοντας, η ασφάλεια κατοικίας για σεισμό αποτελεί ζωτικής σημασίας προστασία για τους ιδιοκτήτες κατοικιών σε σεισμογενείς περιοχές. Μέσω της κάλυψης αυτής, οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν την αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από σεισμούς και συναφείς φυσικές καταστροφές, παρέχοντας την απαραίτητη οικονομική ασφάλεια και ανακούφιση σε περίπτωση καταστροφής. Κρίνεται, επομένως, ζωτικής σημασίας η προσεκτική επιλογή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, που να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες της κάθε κατοικίας, παρέχοντας την απαραίτητη προστασία και ασφάλεια σε περίπτωση οικονομικών αναταραχών.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Scroll to Top

Επικοινώνησε μαζί μας

Ψάχνεις την καλύτερη ασφαλιστική λύση; Άστο πάνω μας! Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!